Vi är US Stockholm

Välkommen till Unga med Synnedsättning Stockholm

Unga med Synnedsättning Stockholm (USS) är ett självständigt distrikt inom Riksorganisationen Unga med Synnedsättning. Distriktets upptagningsområde består av hela Stockholms län.

USS arrangerar några gånger om året olika aktiviteter för dig som är mellan 10 och 31 år och har en synnedsättning. Aktiviteterna brukar normalt vara under en helg, men ibland arrangerar vi även endagsaktiviteter och ibland längre läger som sträcker sig upp emot fyra till fem dagar.

Utöver aktiviteterna bedriver USS intressepolitiskt påverkansarbete på lokal och regional nivå. Syftet med detta är att bidra till ett mer jämlikt samhälle för ungdomar med synnedsättning. Det kan bland annat handla om utbildning, arbetsmarknad eller att jobba för mer tillgängliga utemiljöer.

Tre ungdomar och en vuxen fotbollsledare står med uppåtsträckta armar på en fotbollsplan utomhus. En ungdom håller i en fotboll.

Bli medlem

För att bli medlem hos oss behöver du vara mellan 10 och 31 år och ha en synnedsättning på den grad att du inte får ta B-körkort.

En grupp ungdomar och vuxna står inomhus. Några håller armen om varandra och två av ungdomarna håller i vit käpp.
En grupp leende ungdomar sitter vid ett bord och fikar. Några gör tummen upp och en person håller i en vit käpp.